ماهنامه گردشگر مثبت منتشر شد – مترجم متون آنلاین

ماهنامه «گردشگر مثبت» که در شماره اول خود به معرفی 100 جاذبه #گردشگری #اصفهان پرداخته است برای اولین بار منتشر شد
در این شماره عبدالمهدی رجایی پژوهشگر و مورخ و سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز یادداشت نوشته اند.

صاحب امتیاز این نشریه شرکت فرهنگی هنری مطبوعاتی پیام اصفهان زیبا و مدیر مسئول آن مهدی جمالی نژاد تعمیر لپ تاپ است.

ماهنامه «گردشگر مثبت» که در شماره اول خود به معرفی 100 جاذبه #گردشگری #اصفهان پرداخته است برای اولین بار منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره اول گردشگری مثبت که مرداد و شهریور 96 به چاپ رسیده است به بازدید از صد جاذبه گردشگری استان اصفهان به همراه تصاویر و سفرنامه هایی از آنها در 475 صفحه پرداخته شده است.

در خرید بلیط هواپیما ماهان مقدمه این ماهنامه به قلم مجتبی شاه مرادی مدیرعامل و سردبیر آمده است: چندین سال از انتشار اولین شماره ضمیمه گردشگر می گذرد که ابتدا چند برگی بود و حالا درخت تناوری شده است و همچون گردش فصل ا این بار این درخت بالنده، بهاری دیگر را در پیش رو دارد. فصل جدید نشریه گردشگر با انتشار این شماره به صورت مستقل و با نام گردشگر مثبت آغاز می شود و امیدواریم بتوانیم ادای دینی کنیم به این نیمه زیبای تعمیرات 118 جهان. به اصفهان زیبا. در دوره جدید هدف اصلی ما توجه به ناشناخته های اصفهان است و به همین منظور تلاش کردیم تا در شماره نخست دائر المعارف کوچی از دیدنی های اصفهان متناسب با ذائقه ای مختلف را برای شما فراهم آوریم. تلاش خواهیم کرد تا در شماره های اینده بسته ای جذاب و خواندنی از اصفهان و ایران و جهان برای علاقه مندان به گردشگری اماده کنیم و خوشحال خواهیم شد تا از همین ابتدای کار ما را مهمان نظراتتان تیک بان کنید و کنار ما باشید ما فکر می کنیم گردشگری مثبت شما خواندنی تر است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *